Hindi kinaya ang pinasalong industry, paano ngayon ang upa?

Hindi kinaya ang pinasalong industry, paano ngayon ang upa?

Hindi na kayang ituloy ang upa sa constructing dahil mahina ang kita ng ‘ipinasalong’ restaurant. Ang usual industry proprietor pa rin ang nakapirma sa kontrata. Anong dapat gawin ng sumalo…

Read more »