Tamis ng tagumpay ng first-timer sa cake industry | Bread n’ Butter

Tamis ng tagumpay ng first-timer sa cake industry | Bread n’ Butter

Nagsimula bilang hobby, and within the waste naging Bread n Butter na ng isang byuda sa Leyte ang paggawa ng cake upang maitaguyod ang pangangailangan at pag-aaral ng mga anak….

Read more »